Menselijke fout vaak oorzaak van een datalek

Menselijke fout vaak oorzaak van een datalek

Een datalek van persoonsgegevens is een probleem wat organisaties liever vermijden. Door de nog geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de actuelere Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), is uw organisatie aan regels gebonden. Daarom is het van groot belang dat uw werknemers bewust om gaan met vertrouwelijke informatie.

Lees hier alles over Petya, de laatste ransomwareaanval dat ook Nederlandse organisaties trof.

Datalek door een papierbak

ArthurVolgens Arthur Bommelé, Network & Security Advisor bij DataByte, zit een datalek in een klein hoekje. ‘’Het verlies van persoonsgegevens is vaak een menselijke fout. Medewerkers moeten zich bewust worden dat zij niet af mogen wijken van de richtlijnen van een organisatie. Het zijn de dagelijkse zaken waardoor er een datalek kan ontstaan. En niet alleen digitale datalekken zijn een probleem. Neem bijvoorbeeld de ouderwetse papierbak. Daar verdwijnt regelmatig gevoelige informatie in, zoals een memo met daarop een wachtwoord. Dat kan al leiden tot verlies van persoonsgegevens."

Vergrendelen van computers

Veel medewerkers gaan snel even koffie halen of naar het toilet. Volgens Arthur is dat al een dreigende situatie. "Iemand die kwaadwillend is kan zo bepaalde bedrijfs- of persoonsgegevens van een desbetreffende computer lekken. Of een e-mail uit iemand anders zijn of haar naam versturen. Het is daarom belangrijk dat u altijd, ook al bent u maar eventjes weg van uw werkplek, de pc vergrendelt met wachtwoordbeveiliging.’’

Vertrouwelijke informatie

Problemen spelen ook op als er bijvoorbeeld een laptop in het zicht in een auto ligt. "Voor een dief is het een koud kunstje om die laptop te stelen. Voor uw organisatie een mogelijke kostenpost. Het laten slingeren van een USB-stick is ook een voorbeeld van een menselijke fout. Daar staat meestal privacygevoelige bedrijfsinformatie op. Als de USB-stick kwijt raakt, levert dit moeilijkheden op. Door bewustwording bij uw werknemers over hoe om te gaan met gevoelige informatie voorkomt u problemen’’, aldus Arthur.

Safety first!

Het veiligheidsteam van DataByte kan u meer vertellen. Wij controleren de beveiliging van uw ICT-omgeving intensief, analyseren de resultaten en geven u uitgebreid en goed advies. Met dit advies heeft u inzicht en weet u wat u zelf kunt doen of kunt laten doen. Vraag vandaag nog de Security Check aan.

Vraag hier uw Security Check aan!

 

Vind je dit bericht interessant?