Dots

LPD in Breda

23 jun 2016
LPD in Breda
Klant
Gemeente Breda
Branche
Overheid
Jaar
2016

Op de hoogte blijven?

LPD in Breda

Het partnership

“Als gemeente hebben wij financiële middelen ontvangen van het Rijk, voor het inzetten van de Huishoudelijke Hulp Toelage”, aldus Erica Donkers, beleidsadviseur bij de gemeente Breda. “Breda wil hiermee graag de huishoudelijke hulp aan het werk houden en onze inwoners tegemoet komen in de kosten voor huishoudelijke hulp, en we zochten een systeem waarmee dat kon. Zo zijn we bij het Landelijk Platform Dienstenvoucher (LPD) uitgekomen.” Het goede voorstel wat de samenwerking tussen Zorg-Lokaal en DataByte heeft opgeleverd, is daarin de doorslaggevende factor geweest.

De samenwerking tussen Zorg-Lokaal en DataByte levert volgens Erica enkel voordelen op: “Er is één contactpersoon en dat is heel prettig. Voor mijn gevoel heb ik maar met één partij te maken, maar ik kan wél profiteren van de specifieke kennis van meerdere organisaties.

Het project: LPD

“De gemeente Breda heeft op dit moment twee specifieke doelgroepen, die aangesproken moeten worden met het LPD: mantelzorgers en mensen die via de maatwerkvoorziening Wmo al huishoudelijke hulp ontvangen. Dit betekent dat we een maatwerkpakket nodig hadden en het softwarepakket is door DataByte naar wens opgeleverd”, aldus Erica. “De infrastructuur lag er al, en hier konden we als gemeente goed op aansluiten.” Ondanks dat het LPD in de vakantieperiode opgeleverd moest worden en er dus veel mensen met specialistische kennis op vakantie waren, is de strakke deadline gehaald. Dat werd als zeer positief ervaren.

“De planning was sowieso helder en de communicatie verloopt soepel en snel. We krijgen bijvoorbeeld tweewekelijks een update van de afname waarin onderscheid wordt gemaakt in mantelzorgers en de mensen die via de maatwerkvoorziening Wmo al huishoudelijke hulp ontvangen”, zo zegt Erica. “Gemaakte afspraken worden simpelweg nagekomen en dat werkt fijn.”

Werken met de nieuwe techniek

“Ondanks dat er nog geen evaluatie is geweest, is uit de eerste reacties af te leiden dat het LPD goed bevalt bij de doelgroepen, evenals de kwaliteit van de zorg”, aldus Erica. De belangrijkste punten van het Landelijk Platform Dienstenvoucher zijn het gebruiksgemak (het aanvragen van cheques wordt als erg gemakkelijk ervaren) en de betrouwbaarheid. “Het platform heeft gevoelige gegevens van gebruikers nodig, zoals betaalgegevens. Het is geruststellend om te weten dat die gegevens in goede handen zijn.”

Het Landelijk Platform Dienstenvoucher is sinds september 2015 operationeel in Breda, en sindsdien zijn er nog geen klachten over het platform binnengekomen.

Het softwaresysteem en de samenwerking tussen de gemeente Breda, Zorg-Lokaal en DataByte wordt door Erica Donkers beoordeeld met een mooie acht!

Wat is het Landelijk Platform Dienstenvoucher?

Het LPD is ontwikkeld door een samenwerking tussen Zorg-Lokaal en DataByte. In dit geautomatiseerde systeem neemt Zorg-Lokaal het administratieve proces voor haar rekening. DataByte is verantwoordelijkheid voor de software van het systeem.

Het LPD is een maatwerkpakket, die openstaat voor alle Nederlandse gemeenten, de door hen gecontracteerde zorgaanbieders en inwoners die gerechtigd zijn om gebruik te maken van de Dienstenvoucher. Zorgbehoevenden kunnen door middel van een Dienstenvoucher extra zorg inkopen, om bijvoorbeeld te  laten strijken, stofzuigen of de ramen te laten zemen. De kosten voor de Dienstenvouchers worden zo laag mogelijk gehouden door standaardisatie en het digitale systeem. Gemeenten, zorgaanbieders en inwoners worden zo volledig ontzorgd tegen zo laag mogelijke kosten.

Klik hier voor meer informatie over het LPD.

Op de hoogte blijven?